Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1695142
Liczba kart ważnych
943411
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
435
Liczba głosów ważnych
932033
Liczba głosów nieważnych
11378

Wynik kandydata w regionie

28.61 %
18.10 %
21.02 %
23.94 %
26.86 %
29.78 %
32.70 %
35.62 %
38.54 %
41.46 %
44.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl