Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
107842
Liczba kart ważnych
60484
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
22
Liczba głosów ważnych
59719
Liczba głosów nieważnych
765

Wynik kandydata w regionie

26.93 %
16.78 %
18.58 %
20.38 %
22.18 %
23.98 %
25.78 %
27.58 %
29.38 %
31.18 %
32.98 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181102 Borowa 4483 2471 625
25.29 %
181107 Przecław 8997 4961 894
18.02 %
181104 Gawłuszowice 2207 1276 230
18.03 %
181108 Radomyśl Wielki 10959 5690 1189
20.90 %
181110 Wadowice Górne 5815 3115 608
19.52 %
181103 Czermin 5503 2917 576
19.75 %
181106 Padew Narodowa 4244 2381 441
18.52 %
181109 Tuszów Narodowy 6234 3784 635
16.78 %
181101 Mielec 49123 27260 9482
34.78 %
181105 Mielec 10277 5864 1404
23.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl