Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53975
Liczba kart ważnych
27646
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
27241
Liczba głosów nieważnych
405

Wynik kandydata w regionie

20.98 %
8.17 %
10.05 %
11.93 %
13.81 %
15.69 %
17.57 %
19.45 %
21.33 %
23.21 %
25.09 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181202 Jarocin 4377 2024 428
21.15 %
181203 Jeżowe 7771 4518 369
8.17 %
181205 Nisko 18106 9320 2486
26.67 %
181206 Rudnik nad Sanem 8268 4001 1079
26.97 %
181207 Ulanów 6942 3262 633
19.41 %
181204 Krzeszów 3462 1684 280
16.63 %
181201 Harasiuki 5049 2432 439
18.05 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl