Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52774
Liczba kart ważnych
29355
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5
Liczba głosów ważnych
29097
Liczba głosów nieważnych
258

Wynik kandydata w regionie

19.80 %
12.24 %
13.66 %
15.08 %
16.51 %
17.93 %
19.35 %
20.77 %
22.19 %
23.62 %
25.04 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
180201 Brzozów 21289 11574 2553
22.06 %
180203 Dydnia 6492 3208 539
16.80 %
180205 Jasienica Rosielna 5995 3962 485
12.24 %
180206 Nozdrzec 6770 3488 923
26.46 %
180204 Haczów 7380 4135 861
20.82 %
180202 Domaradz 4848 2730 399
14.62 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl