Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
57842
Liczba kart ważnych
34234
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3
Liczba głosów ważnych
33842
Liczba głosów nieważnych
392

Wynik kandydata w regionie

18.26 %
15.75 %
16.21 %
16.66 %
17.12 %
17.57 %
18.03 %
18.48 %
18.94 %
19.39 %
19.85 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181503 Ropczyce 21131 12290 2495
20.30 %
181504 Sędziszów Małopolski 18507 11239 1919
17.07 %
181501 Iwierzyce 6010 3617 644
17.80 %
181502 Ostrów 5740 3032 543
17.91 %
181505 Wielopole Skrzyńskie 6454 3664 577
15.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl