Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92763
Liczba kart ważnych
51405
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
65
Liczba głosów ważnych
50863
Liczba głosów nieważnych
542

Wynik kandydata w regionie

25.31 %
12.12 %
14.53 %
16.95 %
19.36 %
21.77 %
24.19 %
26.60 %
29.01 %
31.42 %
33.84 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
180501 Jasło 29625 16181 5865
36.25 %
180504 Jasło 13373 7520 1599
21.26 %
180502 Brzyska 5083 2814 341
12.12 %
180506 Krempna 1584 721 252
34.95 %
180508 Osiek Jasielski 4262 2246 339
15.09 %
180511 Tarnowiec 7460 4078 916
22.46 %
180503 Dębowiec 6771 3759 676
17.98 %
180505 Kołaczyce 7061 3883 675
17.38 %
180507 Nowy Żmigród 7516 4239 813
19.18 %
180509 Skołyszyn 10028 5422 1399
25.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl