Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
130328
Liczba kart ważnych
79224
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
78307
Liczba głosów nieważnych
917

Wynik kandydata w regionie

21.84 %
11.28 %
12.90 %
14.52 %
16.14 %
17.76 %
19.38 %
21.00 %
22.62 %
24.24 %
25.86 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181601 Dynów 4999 2718 747
27.48 %
181602 Błażowa 8684 4943 891
18.03 %
181603 Boguchwała 15551 9622 2422
25.17 %
181612 Świlcza 12601 7479 1817
24.29 %
181606 Głogów Małopolski 15037 9303 2372
25.50 %
181607 Hyżne 5482 3539 535
15.12 %
181608 Kamień 5446 3075 347
11.28 %
181611 Sokołów Małopolski 13168 7812 1206
15.44 %
181613 Trzebownisko 15978 9869 2359
23.90 %
181614 Tyczyn 8896 5366 1196
22.29 %
181604 Chmielnik 5261 3220 585
18.17 %
181610 Lubenia 5181 3204 573
17.88 %
181609 Krasne 8394 5350 1453
27.16 %
181605 Dynów 5650 2807 601
21.41 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl