Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2318469
Liczba kart ważnych
1235235
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
948
Liczba głosów ważnych
1216650
Liczba głosów nieważnych
18585

Wynik kandydata w regionie

54.44 %
35.81 %
38.62 %
41.43 %
44.24 %
47.05 %
49.86 %
52.66 %
55.47 %
58.28 %
61.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl