Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2650620
Liczba kart ważnych
1382632
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
732
Liczba głosów ważnych
1371855
Liczba głosów nieważnych
10777

Wynik kandydata w regionie

0.43 %
0.28 %
0.32 %
0.36 %
0.40 %
0.44 %
0.48 %
0.52 %
0.56 %
0.60 %
0.64 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
1202 brzeski 73356 36098 158
0.44 %
1201 bocheński 82164 43431 185
0.43 %
1203 chrzanowski 102476 51657 227
0.44 %
1204 dąbrowski 47951 20490 58
0.28 %
1205 gorlicki 87259 41443 258
0.62 %
1206 krakowski 210659 108193 484
0.45 %
1207 limanowski 97573 51748 255
0.49 %
1208 miechowski 40925 17694 121
0.68 %
1209 myślenicki 96444 51105 173
0.34 %
1210 nowosądecki 161879 87542 283
0.32 %
1211 nowotarski 148388 68790 313
0.46 %
1212 olkuski 92421 46706 224
0.48 %
1213 oświęcimski 124385 66451 246
0.37 %
1214 proszowicki 35507 14514 56
0.39 %
1215 suski 66539 32752 133
0.41 %
1216 tarnowski 157433 76841 313
0.41 %
1217 tatrzański 54086 25932 99
0.38 %
1218 wadowicki 125975 63774 278
0.44 %
1263 Tarnów 91545 45918 174
0.38 %
1219 wielicki 92975 48440 203
0.42 %
1261 Kraków 594643 335625 1440
0.43 %
1262 Nowy Sącz 66037 36711 160
0.44 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl