Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
124385
Liczba kart ważnych
67018
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
57
Liczba głosów ważnych
66451
Liczba głosów nieważnych
567

Wynik kandydata w regionie

0.37 %
0.20 %
0.23 %
0.26 %
0.28 %
0.31 %
0.34 %
0.37 %
0.40 %
0.42 %
0.45 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121304 Kęty 27083 14473 46
0.32 %
121302 Brzeszcze 17299 9623 33
0.34 %
121303 Chełmek 10436 5540 16
0.29 %
121305 Osiek 6453 3255 13
0.40 %
121307 Polanka Wielka 3411 1832 5
0.27 %
121308 Przeciszów 5460 2631 10
0.38 %
121309 Zator 7520 3904 8
0.20 %
121301 Oświęcim 32002 16913 75
0.44 %
121306 Oświęcim 14721 8280 40
0.48 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl