Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
82164
Liczba kart ważnych
43681
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
12
Liczba głosów ważnych
43431
Liczba głosów nieważnych
250

Wynik kandydata w regionie

0.43 %
0.19 %
0.23 %
0.28 %
0.32 %
0.37 %
0.41 %
0.45 %
0.50 %
0.54 %
0.59 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120101 Bochnia 23509 12653 60
0.47 %
120102 Bochnia 15280 7732 35
0.45 %
120103 Drwinia 5149 2650 8
0.30 %
120104 Lipnica Murowana 4383 2162 4
0.19 %
120105 Łapanów 6136 3038 19
0.63 %
120106 Nowy Wiśnicz 10797 5874 15
0.26 %
120107 Rzezawa 8644 4455 21
0.47 %
120108 Trzciana 4200 2380 9
0.38 %
120109 Żegocina 4066 2487 14
0.56 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl