Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40925
Liczba kart ważnych
17826
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
17694
Liczba głosów nieważnych
132

Wynik kandydata w regionie

0.68 %
0.14 %
0.21 %
0.28 %
0.36 %
0.43 %
0.50 %
0.57 %
0.64 %
0.72 %
0.79 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120806 Racławice 2095 700 1
0.14 %
120805 Miechów 16109 7530 65
0.86 %
120801 Charsznica 6228 2660 17
0.64 %
120802 Gołcza 5110 2312 8
0.35 %
120807 Słaboszów 3071 1119 9
0.80 %
120803 Kozłów 3972 1513 9
0.59 %
120804 Książ Wielki 4340 1860 12
0.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl