Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102476
Liczba kart ważnych
52027
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
51657
Liczba głosów nieważnych
370

Wynik kandydata w regionie

0.44 %
0.35 %
0.37 %
0.38 %
0.40 %
0.41 %
0.43 %
0.45 %
0.46 %
0.48 %
0.49 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120303 Chrzanów 38678 19299 98
0.51 %
120304 Libiąż 18203 9114 32
0.35 %
120305 Trzebinia 27836 14137 56
0.40 %
120301 Alwernia 10376 5244 26
0.50 %
120302 Babice 7383 3863 15
0.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl