Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92975
Liczba kart ważnych
48747
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
48440
Liczba głosów nieważnych
307

Wynik kandydata w regionie

0.42 %
0.35 %
0.37 %
0.38 %
0.40 %
0.41 %
0.43 %
0.45 %
0.46 %
0.48 %
0.49 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
121904 Niepołomice 20179 10688 39
0.36 %
121905 Wieliczka 43016 22689 98
0.43 %
121901 Biskupice 7439 3942 16
0.41 %
121902 Gdów 13972 6826 35
0.51 %
121903 Kłaj 8369 4295 15
0.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl