Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30229501
Liczba wydanych kart
10401799

Frekwencja w Polsce

34.41 %
30.27 %
30.95 %
31.64 %
32.32 %
33.00 %
33.69 %
34.37 %
35.05 %
35.73 %
36.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl