Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1623265
Liczba wydanych kart
521480

Frekwencja w regionie

32.13 %
25.99 %
27.14 %
28.29 %
29.44 %
30.59 %
31.74 %
32.88 %
34.03 %
35.18 %
36.33 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl