Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1641822
Liczba wydanych kart
729883

Frekwencja w regionie

44.46 %
36.29 %
37.86 %
39.42 %
40.99 %
42.56 %
44.13 %
45.69 %
47.26 %
48.83 %
50.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl