Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2002902
Liczba wydanych kart
700119

Frekwencja w regionie

34.96 %
29.92 %
30.73 %
31.54 %
32.35 %
33.16 %
33.97 %
34.78 %
35.59 %
36.40 %
37.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl