Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2021572
Liczba wydanych kart
1005027

Frekwencja w regionie

49.72 %
41.58 %
42.88 %
44.18 %
45.49 %
46.79 %
48.09 %
49.39 %
50.69 %
52.00 %
53.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl