Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2699826
Liczba wydanych kart
894226

Frekwencja w regionie

33.12 %
28.83 %
29.73 %
30.62 %
31.52 %
32.41 %
33.31 %
34.21 %
35.10 %
36.00 %
36.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl