Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2719808
Liczba wydanych kart
1303353

Frekwencja w regionie

47.92 %
41.78 %
43.14 %
44.50 %
45.86 %
47.22 %
48.59 %
49.95 %
51.31 %
52.67 %
54.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl