Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
803176
Liczba wydanych kart
243158

Frekwencja w regionie

30.27 %
25.84 %
26.89 %
27.94 %
29.00 %
30.05 %
31.10 %
32.15 %
33.20 %
34.26 %
35.31 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 72100 24667
34.21 %
1607 nyski 113868 35783
31.42 %
1608 oleski 53628 15141
28.23 %
1611 strzelecki 61384 16075
26.19 %
1661 Opole 93896 34138
36.36 %
1602 głubczycki 37766 11658
30.87 %
1605 krapkowicki 52250 13499
25.84 %
1606 namysłowski 34409 11178
32.49 %
1609 opolski 107885 29763
27.59 %
1610 prudnicki 45397 13487
29.71 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76539 22363
29.22 %
1604 kluczborski 54054 15406
28.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl