Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
812176
Liczba wydanych kart
345494

Frekwencja w regionie

42.54 %
35.77 %
37.50 %
39.22 %
40.95 %
42.67 %
44.40 %
46.13 %
47.85 %
49.58 %
51.30 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 72841 34975
48.02 %
1607 nyski 115386 50213
43.52 %
1608 oleski 53760 20927
38.93 %
1611 strzelecki 63147 23553
37.30 %
1661 Opole 95489 50634
53.03 %
1602 głubczycki 38765 16564
42.73 %
1605 krapkowicki 52465 18769
35.77 %
1606 namysłowski 34584 15598
45.10 %
1609 opolski 108375 41930
38.69 %
1610 prudnicki 45742 18791
41.08 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76917 31362
40.77 %
1604 kluczborski 54705 22178
40.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl