Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1332847
Liczba wydanych kart
429948

Frekwencja w regionie

32.26 %
26.17 %
27.35 %
28.52 %
29.70 %
30.87 %
32.05 %
33.22 %
34.40 %
35.57 %
36.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl