Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1348554
Liczba wydanych kart
599244

Frekwencja w regionie

44.44 %
35.98 %
37.57 %
39.15 %
40.74 %
42.32 %
43.91 %
45.50 %
47.08 %
48.67 %
50.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl