Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
944527
Liczba wydanych kart
335164

Frekwencja w regionie

35.48 %
30.88 %
31.70 %
32.52 %
33.34 %
34.16 %
34.99 %
35.81 %
36.63 %
37.45 %
38.27 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17102 5681
33.22 %
2013 wysokomazowiecki 47124 18107
38.42 %
2007 łomżyński 41485 14103
34.00 %
2001 augustowski 47214 16109
34.12 %
2002 białostocki 115037 43118
37.48 %
2008 moniecki 34427 10773
31.29 %
2063 Suwałki 52712 18220
34.57 %
2011 sokólski 57942 19718
34.03 %
2014 zambrowski 35236 12066
34.24 %
2061 Białystok 224308 87681
39.09 %
2003 bielski 47388 16998
35.87 %
2062 Łomża 48371 16332
33.76 %
2004 grajewski 38845 11995
30.88 %
2012 suwalski 29080 9544
32.82 %
2005 hajnowski 38271 11930
31.17 %
2010 siemiatycki 38637 12879
33.33 %
2006 kolneński 31348 9910
31.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl