Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
952153
Liczba wydanych kart
446375

Frekwencja w regionie

46.88 %
39.13 %
40.64 %
42.16 %
43.67 %
45.19 %
46.70 %
48.21 %
49.73 %
51.24 %
52.76 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17129 6904
40.31 %
2013 wysokomazowiecki 47375 23368
49.33 %
2007 łomżyński 41506 17924
43.18 %
2001 augustowski 47442 20694
43.62 %
2002 białostocki 116267 57784
49.70 %
2008 moniecki 34591 13534
39.13 %
2063 Suwałki 53638 25337
47.24 %
2011 sokólski 58069 24284
41.82 %
2014 zambrowski 36306 16551
45.59 %
2061 Białystok 226876 123121
54.27 %
2003 bielski 47602 21342
44.83 %
2062 Łomża 48539 23260
47.92 %
2004 grajewski 38939 15785
40.54 %
2012 suwalski 29098 12257
42.12 %
2005 hajnowski 38584 15308
39.67 %
2010 siemiatycki 38751 15995
41.28 %
2006 kolneński 31441 12927
41.12 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl