Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

22.36 %
15.87 %
17.31 %
18.76 %
20.20 %
21.64 %
23.09 %
24.53 %
25.97 %
27.41 %
28.86 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 5363
19.61 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 5626
17.84 %
2603 kazimierski 29103 10460 1978
18.91 %
2604 kielecki 166341 80008 12699
15.87 %
2613 włoszczowski 37967 18057 2875
15.92 %
2661 Kielce 160675 87424 26489
30.30 %
2611 starachowicki 76072 34480 8484
24.61 %
2612 staszowski 60312 25789 4381
16.99 %
2605 konecki 68923 30662 6522
21.27 %
2606 opatowski 44955 19946 3496
17.53 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 10739
28.07 %
2610 skarżyski 64641 29706 8489
28.58 %
2608 pińczowski 34323 14165 2825
19.94 %
2609 sandomierski 65921 28210 6487
23.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl