Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76072
Liczba kart ważnych
34706
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
34480
Liczba głosów nieważnych
226

Wynik kandydata w regionie

24.61 %
9.94 %
12.05 %
14.16 %
16.27 %
18.38 %
20.50 %
22.61 %
24.72 %
26.83 %
28.94 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261103 Mirzec 6878 3344 538
16.09 %
261104 Pawłów 12170 5091 506
9.94 %
261105 Wąchock 5848 2774 693
24.98 %
261101 Starachowice 42226 19435 6034
31.05 %
261102 Brody 8950 3836 713
18.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl