Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
68923
Liczba kart ważnych
30862
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
30662
Liczba głosów nieważnych
200

Wynik kandydata w regionie

21.27 %
11.61 %
12.98 %
14.35 %
15.72 %
17.09 %
18.47 %
19.84 %
21.21 %
22.58 %
23.95 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260503 Końskie 30251 14461 3662
25.32 %
260504 Radoszyce 7430 3049 389
12.76 %
260501 Fałków 3899 1521 217
14.27 %
260502 Gowarczów 3877 1622 239
14.73 %
260507 Smyków 3020 1378 160
11.61 %
260508 Stąporków 14901 5943 1422
23.93 %
260505 Ruda Maleniecka 2751 1386 242
17.46 %
260506 Słupia (Konecka) 2794 1302 191
14.67 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl