Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60312
Liczba kart ważnych
25994
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
25789
Liczba głosów nieważnych
205

Wynik kandydata w regionie

16.99 %
7.87 %
9.40 %
10.94 %
12.47 %
14.00 %
15.54 %
17.07 %
18.60 %
20.13 %
21.67 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261202 Łubnice 3535 1475 157
10.64 %
261201 Bogoria 6407 2408 370
15.37 %
261207 Staszów 21812 9241 2144
23.20 %
261203 Oleśnica 3272 1301 196
15.07 %
261204 Osiek 6364 2808 221
7.87 %
261205 Połaniec 9723 4670 756
16.19 %
261208 Szydłów 3999 1753 234
13.35 %
261206 Rytwiany 5200 2133 303
14.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl