Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
812176
Liczba kart ważnych
345494
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
180
Liczba głosów ważnych
342545
Liczba głosów nieważnych
2949

Wynik kandydata w regionie

2.17 %
1.41 %
1.59 %
1.77 %
1.95 %
2.13 %
2.31 %
2.48 %
2.66 %
2.84 %
3.02 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
1601 brzeski 72841 34720 489
1.41 %
1607 nyski 115386 49804 990
1.99 %
1608 oleski 53760 20719 663
3.20 %
1611 strzelecki 63147 23359 610
2.61 %
1661 Opole 95489 50238 1206
2.40 %
1602 głubczycki 38765 16425 353
2.15 %
1605 krapkowicki 52465 18586 397
2.14 %
1606 namysłowski 34584 15477 378
2.44 %
1609 opolski 108375 41512 736
1.77 %
1610 prudnicki 45742 18654 363
1.95 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76917 31034 793
2.56 %
1604 kluczborski 54705 22017 458
2.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl