Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95489
Liczba kart ważnych
50634
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
44
Liczba głosów ważnych
50238
Liczba głosów nieważnych
396

Wynik kandydata w regionie

2.40 %
2.40 %
2.40 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
166101 Opole 95489 50238 1206
2.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl