Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38765
Liczba kart ważnych
16564
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
16425
Liczba głosów nieważnych
139

Wynik kandydata w regionie

2.15 %
1.97 %
2.03 %
2.09 %
2.15 %
2.21 %
2.28 %
2.34 %
2.40 %
2.46 %
2.52 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160201 Baborów 5123 1819 40
2.20 %
160203 Głubczyce 18734 8357 165
1.97 %
160204 Kietrz 9080 4005 90
2.25 %
160202 Branice 5828 2244 58
2.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl