Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45742
Liczba kart ważnych
18791
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
18654
Liczba głosów nieważnych
137

Wynik kandydata w regionie

1.95 %
1.37 %
1.46 %
1.55 %
1.64 %
1.73 %
1.82 %
1.91 %
2.00 %
2.09 %
2.18 %

Wyniki kandydata: Magdalena Agnieszka Ogórek

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
161003 Lubrza 3532 1680 23
1.37 %
161004 Prudnik 22311 10411 212
2.04 %
161001 Biała 8926 2724 41
1.51 %
161002 Głogówek 10973 3839 87
2.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl