Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2021572
Liczba kart ważnych
1005027
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
472
Liczba głosów ważnych
996596
Liczba głosów nieważnych
8431

Wynik kandydata w regionie

20.73 %
16.60 %
17.42 %
18.24 %
19.05 %
19.87 %
20.69 %
21.51 %
22.33 %
23.14 %
23.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl