Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
43290
Liczba kart ważnych
17998
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
17820
Liczba głosów nieważnych
178

Wynik kandydata w regionie

16.60 %
13.06 %
13.64 %
14.22 %
14.81 %
15.39 %
15.97 %
16.55 %
17.13 %
17.72 %
18.30 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
100408 Witonia 2778 1155 163
14.11 %
100401 Łęczyca 12112 5642 1065
18.88 %
100403 Góra Świętej Małgorzaty 3606 1432 214
14.94 %
100404 Grabów 5145 1908 272
14.26 %
100402 Daszyna 3352 1126 200
17.76 %
100406 Piątek 5091 2153 376
17.46 %
100405 Łęczyca 7918 3072 495
16.11 %
100407 Świnice Warckie 3288 1332 174
13.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl