Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
24977
Liczba kart ważnych
12237
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
12142
Liczba głosów nieważnych
95

Wynik kandydata w regionie

20.95 %
15.23 %
16.07 %
16.90 %
17.74 %
18.58 %
19.42 %
20.25 %
21.09 %
21.93 %
22.76 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
102102 Brzeziny 4373 2127 425
19.98 %
102101 Brzeziny 10165 4991 1178
23.60 %
102105 Rogów 3899 1966 426
21.67 %
102104 Jeżów 2794 1418 216
15.23 %
102103 Dmosin 3746 1640 299
18.23 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl