Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39966
Liczba kart ważnych
18028
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
17889
Liczba głosów nieważnych
139

Wynik kandydata w regionie

21.06 %
17.33 %
17.97 %
18.60 %
19.24 %
19.87 %
20.51 %
21.14 %
21.78 %
22.41 %
23.05 %

Wyniki kandydata: Paweł Piotr Kukiz

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
101301 Rawa Mazowiecka 14385 7281 1724
23.68 %
101302 Biała Rawska 9318 3731 720
19.30 %
101306 Sadkowice 4555 1766 306
17.33 %
101303 Cielądz 3289 1411 262
18.57 %
101304 Rawa Mazowiecka 6911 3082 644
20.90 %
101305 Regnów 1508 618 111
17.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl