Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40925
Liczba wydanych kart
17826

Frekwencja w regionie

43.56 %
33.79 %
35.12 %
36.45 %
37.78 %
39.11 %
40.44 %
41.76 %
43.09 %
44.42 %
45.75 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120806 Racławice 2095 708
33.79 %
120805 Miechów 16109 7584
47.08 %
120801 Charsznica 6228 2678
43.00 %
120802 Gołcza 5110 2328
45.56 %
120807 Słaboszów 3071 1126
36.67 %
120803 Kozłów 3972 1531
38.54 %
120804 Książ Wielki 4340 1871
43.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl