Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40701
Liczba wydanych kart
12631

Frekwencja w regionie

31.03 %
23.68 %
24.73 %
25.79 %
26.84 %
27.90 %
28.95 %
30.00 %
31.06 %
32.11 %
33.17 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120806 Racławice 2095 496
23.68 %
120805 Miechów 15999 5079
31.75 %
120801 Charsznica 6199 1964
31.68 %
120802 Gołcza 5100 1713
33.59 %
120807 Słaboszów 3070 835
27.20 %
120803 Kozłów 3966 1082
27.28 %
120804 Książ Wielki 4272 1462
34.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl