Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2650620
Liczba wydanych kart
1382632

Frekwencja w regionie

52.16 %
41.17 %
42.74 %
44.32 %
45.89 %
47.47 %
49.04 %
50.61 %
52.19 %
53.76 %
55.34 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1202 brzeski 73356 36356
49.56 %
1201 bocheński 82164 43681
53.16 %
1203 chrzanowski 102476 52027
50.77 %
1204 dąbrowski 47951 20662
43.09 %
1205 gorlicki 87259 41729
47.82 %
1206 krakowski 210659 109260
51.87 %
1207 limanowski 97573 52042
53.34 %
1208 miechowski 40925 17826
43.56 %
1209 myślenicki 96444 51456
53.35 %
1210 nowosądecki 161879 88092
54.42 %
1211 nowotarski 148388 69356
46.74 %
1212 olkuski 92421 47114
50.98 %
1213 oświęcimski 124385 67018
53.88 %
1214 proszowicki 35507 14618
41.17 %
1215 suski 66539 33019
49.62 %
1216 tarnowski 157433 77360
49.14 %
1217 tatrzański 54086 26091
48.24 %
1218 wadowicki 125975 64511
51.21 %
1263 Tarnów 91545 46345
50.63 %
1219 wielicki 92975 48747
52.43 %
1261 Kraków 594643 338410
56.91 %
1262 Nowy Sącz 66037 36912
55.90 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl