Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
73356
Liczba wydanych kart
36356

Frekwencja w regionie

49.56 %
41.33 %
42.58 %
43.83 %
45.08 %
46.33 %
47.58 %
48.83 %
50.08 %
51.33 %
52.58 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120205 Gnojnik 5980 3020
50.50 %
120204 Dębno 11327 5907
52.15 %
120206 Iwkowa 4836 2603
53.83 %
120207 Szczurowa 7765 3209
41.33 %
120201 Borzęcin 6708 3107
46.32 %
120202 Brzesko 29212 14714
50.37 %
120203 Czchów 7528 3796
50.43 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl