Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40693
Liczba wydanych kart
5346

Frekwencja w regionie

13.14 %
7.74 %
8.60 %
9.47 %
10.33 %
11.19 %
12.06 %
12.92 %
13.78 %
14.64 %
15.51 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120806 Racławice 2092 162
7.74 %
120805 Miechów 16000 2047
12.79 %
120801 Charsznica 6195 778
12.56 %
120802 Gołcza 5099 756
14.83 %
120807 Słaboszów 3073 431
14.03 %
120803 Kozłów 3964 473
11.93 %
120804 Książ Wielki 4270 699
16.37 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl