Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102476
Liczba wydanych kart
52027

Frekwencja w regionie

50.77 %
50.30 %
50.53 %
50.75 %
50.98 %
51.20 %
51.43 %
51.65 %
51.88 %
52.10 %
52.33 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120303 Chrzanów 38678 19454
50.30 %
120304 Libiąż 18203 9164
50.34 %
120305 Trzebinia 27836 14239
51.15 %
120301 Alwernia 10376 5290
50.98 %
120302 Babice 7383 3880
52.55 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl