Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
101651
Liczba wydanych kart
15362

Frekwencja w regionie

15.11 %
13.90 %
14.29 %
14.68 %
15.07 %
15.46 %
15.85 %
16.24 %
16.63 %
17.02 %
17.41 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120303 Chrzanów 38199 5310
13.90 %
120304 Libiąż 18186 2613
14.37 %
120305 Trzebinia 27537 4325
15.71 %
120301 Alwernia 10354 1801
17.39 %
120302 Babice 7375 1313
17.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl