Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
101719
Liczba wydanych kart
34992

Frekwencja w regionie

34.40 %
31.60 %
32.32 %
33.03 %
33.75 %
34.47 %
35.19 %
35.90 %
36.62 %
37.34 %
38.05 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
120303 Chrzanów 38229 12081
31.60 %
120304 Libiąż 18192 6192
34.04 %
120305 Trzebinia 27558 10034
36.41 %
120301 Alwernia 10361 3824
36.91 %
120302 Babice 7379 2861
38.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl