Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1140135
Liczba kart ważnych
548242
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
347
Liczba głosów ważnych
540068
Liczba głosów nieważnych
8174

Frekwencja w regionie

48.09 %
51.25 %
52.50 %
53.75 %
55.00 %
56.26 %
57.51 %
58.76 %
60.01 %
61.26 %
62.51 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 303754
56.24%
1 Duda Andrzej Sebastian 236314
43.76%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
2804 elbląski 19505 8102 41.54%
58.46
11403 58.46% 41.54% 58.46%
2805 ełcki 29796 15133 50.79%
49.21
14663 49.21% 50.79% 49.21%
2806 giżycki 21853 8306 38.01%
61.99
13547 61.99% 38.01% 61.99%
2807 iławski 35292 16517 46.80%
53.20
18775 53.20% 46.80% 53.20%
2808 kętrzyński 22678 9684 42.70%
57.30
12994 57.30% 42.70% 57.30%
2809 lidzbarski 15040 6537 43.46%
56.54
8503 56.54% 43.46% 56.54%
2810 mrągowski 18964 8268 43.60%
56.40
10696 56.40% 43.60% 56.40%
2811 nidzicki 12217 6244 51.11%
48.89
5973 48.89% 51.11% 48.89%
2812 nowomiejski 16799 8764 52.17%
47.83
8035 47.83% 52.17% 47.83%
2813 olecki 11801 5654 47.91%
52.09
6147 52.09% 47.91% 52.09%
2814 olsztyński 45574 18809 41.27%
58.73
26765 58.73% 41.27% 58.73%
2816 piski 20406 10794 52.90%
47.10
9612 47.10% 52.90% 47.10%
2815 ostródzki 38289 15239 39.80%
60.20
23050 60.20% 39.80% 60.20%
2817 szczycieński 26419 13051 49.40%
50.60
13368 50.60% 49.40% 50.60%
2818 gołdapski 9116 3622 39.73%
60.27
5494 60.27% 39.73% 60.27%
2819 węgorzewski 8204 3076 37.49%
62.51
5128 62.51% 37.49% 62.51%
2861 Elbląg 49182 20075 40.82%
59.18
29107 59.18% 40.82% 59.18%
2862 Olsztyn 77226 31117 40.29%
59.71
46109 59.71% 40.29% 59.71%
2801 bartoszycki 21780 8884 40.79%
59.21
12896 59.21% 40.79% 59.21%
2802 braniewski 15236 6171 40.50%
59.50
9065 59.50% 40.50% 59.50%
2803 działdowski 24691 12267 49.68%
50.32
12424 50.32% 49.68% 50.32%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl