Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1140135
Liczba kart ważnych
548242
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
347
Liczba głosów ważnych
540068
Liczba głosów nieważnych
8174

Wynik kandydata w regionie

56.24 %
47.10 %
48.64 %
50.18 %
51.72 %
53.26 %
54.81 %
56.35 %
57.89 %
59.43 %
60.97 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 45855 19505 11403
58.46 %
2805 ełcki 68341 29796 14663
49.21 %
2806 giżycki 46559 21853 13547
61.99 %
2807 iławski 73209 35292 18775
53.20 %
2808 kętrzyński 52679 22678 12994
57.30 %
2809 lidzbarski 33815 15040 8503
56.54 %
2810 mrągowski 40534 18964 10696
56.40 %
2811 nidzicki 26672 12217 5973
48.89 %
2812 nowomiejski 34554 16799 8035
47.83 %
2813 olecki 27103 11801 6147
52.09 %
2814 olsztyński 97513 45574 26765
58.73 %
2816 piski 45664 20406 9612
47.10 %
2815 ostródzki 83949 38289 23050
60.20 %
2817 szczycieński 56822 26419 13368
50.60 %
2818 gołdapski 21967 9116 5494
60.27 %
2819 węgorzewski 19209 8204 5128
62.51 %
2861 Elbląg 95165 49182 29107
59.18 %
2862 Olsztyn 134741 77226 46109
59.71 %
2801 bartoszycki 49077 21780 12896
59.21 %
2802 braniewski 34365 15236 9065
59.50 %
2803 działdowski 52342 24691 12424
50.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl