Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1140135
Liczba kart ważnych
548242
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
347
Liczba głosów ważnych
540068
Liczba głosów nieważnych
8174

Wynik kandydata w regionie

43.76 %
37.49 %
39.03 %
40.57 %
42.11 %
43.65 %
45.20 %
46.74 %
48.28 %
49.82 %
51.36 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2804 elbląski 45855 19505 8102
41.54 %
2805 ełcki 68341 29796 15133
50.79 %
2806 giżycki 46559 21853 8306
38.01 %
2807 iławski 73209 35292 16517
46.80 %
2808 kętrzyński 52679 22678 9684
42.70 %
2809 lidzbarski 33815 15040 6537
43.46 %
2810 mrągowski 40534 18964 8268
43.60 %
2811 nidzicki 26672 12217 6244
51.11 %
2812 nowomiejski 34554 16799 8764
52.17 %
2813 olecki 27103 11801 5654
47.91 %
2814 olsztyński 97513 45574 18809
41.27 %
2816 piski 45664 20406 10794
52.90 %
2815 ostródzki 83949 38289 15239
39.80 %
2817 szczycieński 56822 26419 13051
49.40 %
2818 gołdapski 21967 9116 3622
39.73 %
2819 węgorzewski 19209 8204 3076
37.49 %
2861 Elbląg 95165 49182 20075
40.82 %
2862 Olsztyn 134741 77226 31117
40.29 %
2801 bartoszycki 49077 21780 8884
40.79 %
2802 braniewski 34365 15236 6171
40.50 %
2803 działdowski 52342 24691 12267
49.68 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl